چاپ مقاله ISC

ISC نظام تاییدیه مقالات علمی میباشد که توسط کشورهای اسلامی ساخته شده است . چاپ مقاله ISC به این معنا میباشد که مقاله شما در این نظام پذیرفته شده است . شرایطی وجود دارد تا بتوان چاپ مقاله ISC را انجام داد و از نظر ISC دارای تایید شد که اولین شرایط چاپ مقاله در یکی از مجلات که از نظر ISC دارای اعتبار است میباشد .

درباره چاپ مقاله ISC

یکی از نظام های تاییدیه های مقالات نظام ISC است که برای کشور های اسلامی از جمله ایران میباشد . چاپ مقاله ISC به این معنی میباشد که شما در یکی از مجلاتی از نظر این سازمان پذیرفته شده باشد چاپ مقاله خود را انجام دهید . کسانی که به دنبال پذیرش در دانشگاه های کشور های اسلامی میباشند چاپ مقاله ISC را انجام میدهند .

سلام دنیا!

به وردپرس بلاگ خوش آمدید. این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید آن‌را ویرایش یا پاک کنید و پس از آن وبلاگ نویسی را آغاز کنید!